ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

ZKRÁCENÁ VERZE

Nakupte do 31.5.2024 puzzle na www.postavsimesto.cz alespoň za 500 Kč a jste v soutěži.

Hrajeme o 3 ceny. Každá z nich obsahuje "metr" autíček značky SIKU (12 ks).

1.6.2024 na Den dětí vylosujeme 3 šťastné výherce.

Můžete nakoupit i vícekrát a zvýšit tak svou šanci na výhru.

 

ÚPLNÁ VERZE

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek spotřebitelské soutěže s názvem „VYHRAJ metr autíček SIKU“ („soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese https://postavsimesto.cz/uplna-pravidla-souteze/ a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku Petr Bartoš, IČ: 76104362, se sídlem Mikulčice 419, 696 19 Mikulčice, („pořadatel“), pořadatel je také provozovatelem e-shopu www.postavsimesto.cz.

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky na internetové adrese www.postavsimesto.cz („soutěžní stránky“) od 1.5.2024 00:00:00 hod. do 31.5.2024 23:59:59 hod. („soutěžní období“).

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3

PRŮBĚH SOUTĚŽE A VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo ve stanoveném termínu nakoupí (objedná a zaplatí) na webu Pořadatele www.postavsimesto.cz v hodnotě alespoň 500 Kč a zároveň souhlasí s podmínkami této soutěže.

Každý soutěžící bude o zařazení do slosování informován e-mailem.

Soutěžící může zvýšit svou šanci na výhru vícenásobným nákupem. Slosovávat se budou čísla zaplacených objednávek.

Výherci budou vylosováni 1. 6. 2024. Podrobnosti budou uveřejněny nasociálních sítích Pořadatele. Na slosovaných lístcích budou z důvodu ochrany osobních údajů Soutěžících pouze čísla platných objednávek. Přesný čas tohoto vysílání bude včas zveřejněn na sociálních sítích Pořadatele a na webových stránkách. E-mailem o něm budou informováni všichni účastníci soutěže.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného Pořadateli.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

 

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směrovat na e-mail info@postavsimesto.cz nebo telefonicky na čísle 728 365 365

.

V Mikulčicích dne 30.4.2024